Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /datas/sepehrho/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /datas/sepehrho/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

şirketimize üye olarak bağlı kalın

Önemli İhracatçılar, İthalatçılar ve Üreticilerin birçoğu İran’da çalışma ve ticari ilişkilerinde,birçok yaptırım ve katı kurallar yüzünden, çok zorluklar çekmektedir.
Fakat bu gibi işlemlerinizi Türkiye’de çok daha rahat ve kolayca tamamlayabilirsiniz.

Türkiye’deki Kayıt Türleri:

Türkiye’deki şirketlerin serbest ticaret bölgelerine tescili

Türkiye’deki şirketlerin serbest ticaret bölgelerinde tescili,uygun fiyatlarda arazi satın alabileceğiniz ve nişler inşaat’tan iyi bir devlet mülkü alabileceğiniz ve özellikle işçi için özel ekipman elde edebileceğiniz sanayi şirketlerini içerir. Vergi muafiyeti almak.
Türkiye’deki bu tescil işleminin yalnızca ihracat ve üretim amaçlı olduğu, bir ürün üretmeniz ve Türkiye’ye ihracat için devlet kredisi alacağınız unutulmamalıdır.

Türkiye’deki firmaların kaydı – Avrupa bölgeleri:

Bu tescilde (Türkiye’de bir şirketin tescili), Türkiye’de herhangi bir yasal faaliyette bulunmaya yetkili bir ticari şirketi tescil ettirirsiniz. Banka hesabı açmak, Türkiye’de bir şirkete kaydolmak için diğer seçeneklerden biridir.
Konaklamanız için endişelenmeyin çünkü iki çalışanı kayıt ettirip işe alarak sigorta ettirerek ikamet etmenin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Vergilerin doğru ve zamanında ödenmesini göz ardı etmeyin.

Limited şirket:

Türkiye’deki limited şirketin en az iki, en fazla 50 ortağı vardır (yeni kanuna göre, şirket bir hissedarla bile kaydedilebilir) ve her bir hissedarın şirketin sınırlı yükümlülüğü şirketin yatırımındaki yükümlülüğü en basittir.
Şirket iflas ederse ve alacaklıları karşılayamazsa, sadece özkaynaklar elimine edilir ve alacaklılar taleplerinin geri kalanını şirket ortaklarından talep edemezler.
Limited şirket kurmak için asgari sermaye 50.000 Türk Lirasıdır ve ortakların payının değiştirilmesi ve devredilmesi resmi ofisinde olmalıdır.
Bu tür bir konaklama için müşteriden alınan ücret 1.700 dolar, bize toplam maliyet 900 dolar.

Türkiye’de limited şirket tescil ettirilmesi zorunludur:

Her bir ortağın daha fazla güvenilirliğe sahip ana pasaportu (6 aydan itibaren)
İki adet fotoğraf (renkli – net arka plan)
Şirket için çeşitli adlar
Şirketin faaliyet alanı
Şirket Ortaklarının her birinin hisselerinin yüzdesini belirleme
şirketin müdürünün atanması (ortaklardan biri)
Türkiye’deki şirketin ofis adresini belirleyin
Belirlenen birine Şirket Kayıt Strateji Ofisi’nden avukat verilmesi
Asgari 50.000 Türk Lirası sermaye
Muhasebe ücreti her ay 1000 TL

anonim şirket (sınırsız sorumluluk ile)

Bu tür bir şirket kurmak için, en az 5 kişi gerektirir. Ortaklar borç ve borç paylarından sorumludur.
Sermaye şirketleri eşit parçalara bölünmelidir. Ortakların yalnızca bir pay sahibi olmaları gerekmez, ancak her ortak herhangi bir oranda satın alabilir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, Genel Kurul toplantıları, Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile yapılmalıdır.

Anonim şirketler iki türe ayrılır:

Özel Anonim Şirket: 250 hissedarlı şirketler.
Halka Açık Anonim Şirket: 250’den fazla hissedarı olan şirketler.

Türkiye’de Sınırsız Şirket Kaydı İçin Gerekli Belgeler:

.Her bir ortağın daha fazla güvenilirliğe sahip ana pasaportu (6 aydan itibaren)
.İki adet fotoğraf (renkli – net arka plan)
.Şirket için çeşitli adlar
.Şirketin faaliyet alanı
.Şirket Ortaklarının her birinin hisselerinin yüzdesini belirleme
.şirketin müdürünün atanması (ortaklardan biri)
.Türkiye’deki şirketin ofis adresini belirleyin
.Şirket Kayıt Strateji Ofisi’nden atanmış bir kişiye avukat verilmesi
.En az 300.000 Türk lirası
.her ay 1000 TL ödenmesi gerekiyor.
Bu tür bir konaklama için müşteriden alınan ücret 2,500 ABD Doları ve yapmamız gereken toplam maliyet 1,200 ABD Dolarıdır.

Şirket Genel Ortaklık:

Özel bir isim altında bir şirket, garantili yükümlülüğü olan iki veya daha fazla kişi arasında kurulur ve şirketin varlıkları tüm şirketlerin borçlarının onaylanması için yeterli değilse, ortakların her biri tüm borçların ödenmesinden sorumludur.

Şirket Ortaklığı:

Bu tür bir şirkette, ortaklardan biri veya birkaçı, şirketle olan tüm borç ve hisse senetlerinin garantörüdür ve diğer ortaklar, şirketin yalnızca şirket sermayesiyle ilgili olarak borçlarına karşıdır. Tüzel kişiler garantörün ortağı olamazlar.
Türkiye’de en çok tercih edilen ve en çok tercih edilen şirket türleri sırasıyla Limited Şirketi ve özel bir anonim şirkettir.

Finansal kurumlar (Borsa):

Bu tür finansal kurumların kurulması bir anonim şirket şeklinde mümkündür.
Ancak bu tür kurumların kurulması, bu kuruluşların şu anda yayınlamadığı ilgili kuruluşların lisanslanmasını gerektirir.
Bununla birlikte, bu tür finansal kurumların kurulması,başvuru sahibinin arkadaşları işbirliğine gelirse gerekli olacak, tamamen özel ve tamamen yasal bir şekilde mümkündür.