اخذ اقامت دائم شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک به ارزش حداق 400 هزار دلار
با توجه به آسان تر شدن قوانین سرمایه گذاری در ترکیه مانند قانون خرید ملک با ارزش 400.000 $برای اخذ پاسپورت ترکیه ، شهر استانبول به علت رشد فزاینده ارزش املاک آن بسیار انتخاب مناسبی هست.

لازم به ذکر است کسی که دارای پاسپورت ترکیه می باشد به 110 کشور دنیا بدون ویزا می توانند سفر کنند.

– با خرید ملک به ارزش 400 هزار دلار شما شهروند ترکیه خواهید شد به شرط اینکه به موارد زیر دقت کرده باشید :
– اگر از شخص یا شرکت ترک خریداری کرده باشید
– انتقال پول به نام متقاضی انجام شده باشد
– خرید به صورت نقدی انجام شده باشد
– بعد از تصویب این قانون خرید انجام شده باشد
– هیچ گونه بیماری مسری و خطرناکی نداشته باشد.

مهمترین مدارک لازم جهت اخذ این اقامت عکس ، پاسپورت و فرم ها بوده که پروسه دریافت این اقامت 3 تا 6 ماه می باشد.
مبلغ دریافت شده بابت این نوع اقامت شامل هزینه ها و دستمزد ما اگر ملک خریداری شده توسط ما انجام شده باشد جهت خود شخص متقاضی 2.000 دلار و دیگر اعضای خانواده نفری 1.000 دلار می باشد ، ولی اگر ملک خریداری شده توسط شرکت دیگری انجام شده باشد جهت خود شخص متقاضی 5.000 دلار و دیگر اعضای خانواده نفری 1.000 دلار می باشد.

 – خدمات ویژه (VIP) :
یکی از خدمات مهم ارائه شده توسط شرکت ما به این صورت بوده که بدون حضور و مراجعه مشتری به اداره مهاجرت فقط با دریافت مدارک اولیه توسط آنها در ازای دریافت 10.000 دلار اقدام به انجام تمامی این موارد و گرفتن اقامت دائم (سیتیزنی) از کشور ترکیه ظرف مدت یک ماه تا 45 روز می کنیم ( این مبلغ شامل هزینه بیمه نامه و هزینه خاک هم می شود).