Home-خدمات

اقامت از طریق ثبت شرکت

همچنین در باب اخذ شهروندی ترکیه شفافیت کسب و کار برای دولت ترکیه بسیار مهم می باشد و ثبت شرکت در ترکیه و اخذ اقامت کاری ترکیه از طریق ثبت شرکت در ترکیه میتواند این شرط رابرای دولت ترکیه براورده سازد.

2019-08-16T11:04:28+03:00

ثبت شرکت در ترکیه

انواع ثبت شرکت در ترکیه اندکی متفاوت از ایران است. در ترکیه انواعی از شرکت ها وجود دارند که تابع قانون تجارت این کشور نبوده و فاقد شخصیت حقوقی اند که این نوع از شرکت ها اساسا" موضوع این نوشتار نیستند.

2019-08-16T12:51:51+03:00

اقامت دائم شهروندی ترکیه

اقامت دائم شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک به ارزش حداق 400 هزار دلاربا توجه به آسان تر شدن قوانین سرمایه گذاری در ترکیه مانند قانون خرید ملک با ارزش 400.000 $برای اخذ پاسپورت ترکیه ، شهر استانبول به علت رشد فزاینده ارزش املاک آن بسیار انتخاب مناسبی هست.

2023-01-24T20:58:51+03:00
Go to Top