شاهد بهبود سریع اقتصاد ترکیه در پی کاهش سرعت شیوع کرونا خواهیم بود

معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه: شاهد بهبود سریع اقتصاد کشور در پی کاهش سرعت شیوع کووید-19 خواهیم بود.

اوغوزحان اوزباش معاون رییس بانک مرکزی ترکیه: به دلیل روند مثبت رشد اقتصادی کشور در ماههای ژانویه و فوریه انتظار داریم سه ماهه اول سال شاهد

تداوم این رشد باشیم.

معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه: اقتصاد کشور با حفظ رونق خود یکی از اقتصادهایی خواهد بود که این روند را با خسارات نسبتا کمتر و در مدت زمانی

کوتاه‌تر پشت سر خواهد گذاشت.

خبرگزاری آناتولی

 

تماس با مشاورین سپهر تجارت