اقامت کاری

اقامت کاری
اقامتی است که از طریق کار کردن اخذ می شود. بدین نحو که از طریق استخدام شدن در یک شرکت ترکیه ای و بعد از بیمه شدن ، اقامت کاری دریافت می شود.

شرایط لازم جهت دریافت اقامت دائم از طریق این نوع ویزا به این صورت است که ابتدا استخدام رسمی یه شرکت ترک شود ، اگر در طول 4 سال بیمه نامه شخص بصورت مداوم پرداخت شده و در طی این چند سال فقط 6 ماه را در خارج ازترکیه سپری کرده و هیچ سوء پیشینه ای نداشته باشد می تواند جهت اقامت دائم ترکیه اقدام کند. ابتدا مدارک شرکت یا استخدام کننده توسط شرکت ما آماده شده و به متقاضی ارائه می شود. در این مرحله سفارت ترکیه یک کد پیگیری در اختیار متقاضی قرار می دهد. در مرحله بعدی فرد متقاضی کد پیگیری را تحویلمان داده و ما تمامی کارهای حقوقی را از طریق وزارت کار ترکیه پیگیری کرده و از ماه اول بیمه متقاضی رد می شود.
شایان ذکر است که اقامت کاری در شرکت هایی قابل انجام است که 5 تبعه ترکیه ای را استخدام کرده باشند ، در واقع به ازای هر 5 ترکیه ای ، یک فرد خارجی را می توان استخدام کرد.
• دومین شرط این است که شرکت تأسیسی مبلغی بالغ بر 100 هزار لیر سرمایه داشته باشد.
• سومین شرط این است که حقوق در نظر گرفته شده برای فرد خارجی باید یک و نیم برابر حداقل دستمزد مصوب در ترکیه باشد.

هزینه دریافت شده از مشتری جهت تشکیل پرونده ، اخذ تاریخ جهت اداره مهاجرت و دادن اطلاعات جهت تهیه مدارک لازم 3.000 دلار می باشد.